Regulamin

ZGODA ​ -​ ​ OŚWIADCZENIE​ ​ RODZICA​ /OPIEKUNA PRAWNEGO Plik PDF

 

 

Ja,​ ​ niżej​ ​ podpisany(a), 

 

……………………………………………………………………………………………………,

 (imię ​i ​ nazwisko ​ rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………………………………………………,

(adres ​zamieszkania ​kod, ​miejscowość, ​ulica, ​numer ​domu/mieszkania) 

 

………………………, 

(telefon ​kontaktowy) 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/podopiecznej

 

​ ​ …………………………………………………………………………………………………….

 (imię ​​ i ​nazwisko ​ podopiecznego, ​data ​urodzenia) 

 

……………………………………………………………………………………………………,

(adres ​zamieszkania,) 

 

W imprezach organizowanych przez Centrum Gier „GAMEROOMS.PL” w dniu.................. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.gamerooms.pl i akceptuję jego postanowienia.

 

 

 

……………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Kontakt

gamerooms.pl@gmail.com

40-017 Katowice

ul. Graniczna 29

Godziny otwarcia

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

Niedziela

12:00 - 22:00

12:00 - 22:00

12:00 - 22:00

12:00 - 22:00

09:00 - 22:00

09:00 - 22:00